Human Papillomavirus

Human Papillomavirus related issues in western Kazakhstan: protocol for a comprehensive study

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Yerbol Z. Bekmukhambetov, Ospan A. Mynbaev, Andrea Tinelli, Saule K. Balmagambetova, Arip K. Koyshybaev, Olzhas N. Urazayev, Elnara K. Ismagulova, Oxana V. Zavalennaya, Svetlana E. Koktova, Klara K. Sarkulova, Zhanna Urazayeva, Gulmira G. Yerimbetova, Zhandos A. Dosakhanov, Zhongjie Shi, Lin Ma, Sergey V. Firichenko, Ioannis P. Kosmas, Kogershin A. Tauekelova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0408
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0408
PDF File: 

hcs777 hcs777 hcs777