cervical cancer

Preliminary analysis of early and late radiation responses in 3D image-guided brachytherapy for cervical cancer

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Olga B. Andreyeva, Tasbolat A. Adylkhanov, Dilyara R. Kaidarova, Isa G. Isayev, Tolegen S. Kurmangaliyev, Zaituna A. Khismetova, Natalya E. Glushkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0217
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0217
PDF File: 

Human Papillomavirus related issues in western Kazakhstan: protocol for a comprehensive study

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Yerbol Z. Bekmukhambetov, Ospan A. Mynbaev, Andrea Tinelli, Saule K. Balmagambetova, Arip K. Koyshybaev, Olzhas N. Urazayev, Elnara K. Ismagulova, Oxana V. Zavalennaya, Svetlana E. Koktova, Klara K. Sarkulova, Zhanna Urazayeva, Gulmira G. Yerimbetova, Zhandos A. Dosakhanov, Zhongjie Shi, Lin Ma, Sergey V. Firichenko, Ioannis P. Kosmas, Kogershin A. Tauekelova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0408
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0408
PDF File: