western Kazakhstan

Tuberculosis morbidity and mortality in the Aktobe province of Kazakhstan for the period 2008-2017

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Saltanat T. Urazayeva, Zhuldyzay T. Turegaliyeva, Kymbat Sh. Tussupkalieva, Toleukhan B. Begalin, Ardak Zh. Murzagaliyeva, Gulaiym Zh. Nurmaganbetova, Zhuldyz K. Tashimova, Aimeken A. Amanshiyeva
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0104
DOI: 
10.15275/rusomj.2019.0104
PDF File: 

Human Papillomavirus related issues in western Kazakhstan: protocol for a comprehensive study

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Yerbol Z. Bekmukhambetov, Ospan A. Mynbaev, Andrea Tinelli, Saule K. Balmagambetova, Arip K. Koyshybaev, Olzhas N. Urazayev, Elnara K. Ismagulova, Oxana V. Zavalennaya, Svetlana E. Koktova, Klara K. Sarkulova, Zhanna Urazayeva, Gulmira G. Yerimbetova, Zhandos A. Dosakhanov, Zhongjie Shi, Lin Ma, Sergey V. Firichenko, Ioannis P. Kosmas, Kogershin A. Tauekelova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0408
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0408
PDF File: