Trial design

Human Papillomavirus related issues in western Kazakhstan: protocol for a comprehensive study

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Yerbol Z. Bekmukhambetov, Ospan A. Mynbaev, Andrea Tinelli, Saule K. Balmagambetova, Arip K. Koyshybaev, Olzhas N. Urazayev, Elnara K. Ismagulova, Oxana V. Zavalennaya, Svetlana E. Koktova, Klara K. Sarkulova, Zhanna Urazayeva, Gulmira G. Yerimbetova, Zhandos A. Dosakhanov, Zhongjie Shi, Lin Ma, Sergey V. Firichenko, Ioannis P. Kosmas, Kogershin A. Tauekelova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0408
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0408
PDF File: 

Objectives and design of Russian Registry of Hypertension, Coronary Artery Disease, and Chronic Heart Failure

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Vladimir I. Gridnev, Anton R. Kiselev, Olga M. Posnenkova, Yulia V. Popova, Natalya V. Lazareva, Olga A. Belova, Svetlana V. Romanchuk, Mikhail D. Prokhorov, Pavel Ya. Dovgalevsky, Elena V. Oshchepkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0201
DOI: 
10.15275/rusomj.2017.0201
PDF File: