screening

Awareness and attitudes of pregnant women towards STI prevention and treatment in new sociomedical conditions of COVID-19 pandemic

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Vladimir I. Timoshilov, Aleksey V. Breusov, Ali Ch. Nasibov, Ramis R. Khabibulin, Diana S. Krivoputskikh, Margarita N. Antyukhina
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0405
DOI: 
10.15275/rusomj.2023.0405
PDF File: 

Adoption of a non-invasive prenatal test (NIPT) in prenatal screening in Moscow: first results

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anton S. Olenev, Elena E. Baranova, Olesya V. Sagaydak, Alexandra M. Galaktionova, Ekaterina S. Kuznetsova, Madina T. Kaplanova, Maxim S. Belenikin, Ekaterina N. Songolova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0110
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0110
PDF File: 

Human Papillomavirus related issues in western Kazakhstan: protocol for a comprehensive study

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Yerbol Z. Bekmukhambetov, Ospan A. Mynbaev, Andrea Tinelli, Saule K. Balmagambetova, Arip K. Koyshybaev, Olzhas N. Urazayev, Elnara K. Ismagulova, Oxana V. Zavalennaya, Svetlana E. Koktova, Klara K. Sarkulova, Zhanna Urazayeva, Gulmira G. Yerimbetova, Zhandos A. Dosakhanov, Zhongjie Shi, Lin Ma, Sergey V. Firichenko, Ioannis P. Kosmas, Kogershin A. Tauekelova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0408
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0408
PDF File: